Cursus Ener­getische Meditatie

In deze twee­daagse cursus leer je veel over energie en daarmee over jezelf. Het voelen van energie, het leren herkennen van energie­soorten - zoals emoties - het leren sturen en vrij laten/ stromen van die energie zijn centrale elementen in de cursus.
Het doel van de cursus is dat de deel­nemers in staat zijn om altijd op de eigen energie terug te vallen. Dat is een vaardigheid die de volgende positieve effecten met zich mee­brengt:

  • beter kunnen omgaan met stress en spanning
  • tegen­slag beter kunnen hanteren
  • beter gebruik maken van de eigen energie
  • lichamelijke en geestelijke stabiliteit en vitaliteit
  • beter contact met andere mensen

In de cursus ligt de nadruk op het zelf ervaren van de energetische wetten door middel van oefeningen, maar ook de theorie komt ruim­schoots aan bod. We maken daarvoor gebruik van het boek Energetische Meditatie van de arts Ton van Gelder.
De cursus Energetische Meditatie is bedoeld voor iedereen die wil leren om moeiteloos te leven met stromende energie.

Bel gerust voor meer informatie, en voor de tijd en locatie van de eerst­volgende cursus.